Jarno Lappalainen

Jarno Lappalainen on espoolainen Vihreän liiton aktiivi. Hän on jo pitkään toiminut vihreämmän kaupunkipolitiikan ja avoimemman yhteiskunnan puolesta. Vihreän liiton viestintäsuunnittelijana toimiva Lappalainen näkee, että puoluepolitiikka ei ole ainoa, mutta silti tehokas tapa kehittää yhteiskuntaa. Siksi hän on myös itse halunnut olla politiikassa mukana. Yksilö voi muuttaa maailmaa, mutta parhaiten se onnistuu, kun useat ihmiset yhdistävät voimansa sekä taitonsa ja toimivat yhdessä. Jarno lappalainen ei halua nimetä vain yhtä asiaa, johon erityisesti haluaisi vaikuttaa, sillä maailma on täynnä asioita, jotka kaipaavat muutosta. Ennen kaikkea kyse on siitä, että esimerkiksi kaupunkien kehittämisessä mikään paikka ei koskaan tule lopullisesti valmiiksi. Meidän pitää olla aktiivisesti mukana seuraamassa maailman kehitystä ja nähdä millaisia tulevaisuuksia haluamme luoda itsellemme ja jälkipolville. Hyvä kaupunki ja yhteiskunta ovat pitkäjänteisen kehitystyön tulos.

Ihmiset rakentavat yhteiskunnan

Toisinaan kuunnellessaan poliittista keskustelua tai väittelyä, voi vaikuttaa siltä, että maailman muuttuminen ja kehittyminen johonkin tiettyyn suuntaan on väistämätön luonnonvoima. Jarno Lappalainen ei allekirjoita tätä lähtökohtaa. Hän näkee, että ihmisillä on täydet mahdollisuudet luoda sellainen yhteiskunta, jossa on hyvä elää. Raja-aidat tulevat vastaan luonnonresursseissa, joita ei voida loputtomasti ja millä tahansa tavalla hyödyntää. Esimerkiksi ruuantuotantoon tarvittavaa peltopinta-alaa ei ole loputtomasti, ja nykyisillä toimillaan ihmiskunta on myös tuhonnut viljelysmaata. Lappalainen on kuitenkin optimisti ja uskoo, että ihmisillä on hyvä tulevaisuus.

Tätä näkemystä tukee

Tätä näkemystä tukee esimerkiksi se, että yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista ja haluavat omilla toimillaan edistää luonnonsuojelua. Jarno Lappalainen näkee myös muita parempaa tulevaisuutta indikoivia tekijöitä: yksi niistä on teknologian kehitys. Joka puolella maailmaa tehdään jatkuvasti tutkimusta siitä, miten voimme tekniikan keinoin esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeämme ja kuormittaa entistä vähemmän ympäristöä.

Vihreys ei ole pelkästään suuria koko maailmaa

Vihreys ei ole pelkästään suuria koko maailmaa syleileviä teemoja ja valtavia megatrendejä, joiden rinnalla ihminen tuntee helposti itsensä hyvin pieneksi. Jarno Lappalainen muistuttaa, että ensisijaisesti politiikassa on aina kyse paikallisista asioista; siitä kuinka jollakin yksittäisellä maantieteellisesti rajatulla alueella voidaan kehittää ihmisten elämää ja tavallista arkea. Ympäristönsuojelu ei ole vain kansainvälisiä sopimuksia, joita suurvaltojen päämiehet allekirjoittavat. Näillä sopimuksilla on tietysti merkittävä rooli, ja siksi on tärkeää, että Suomi ja poliitikkomme tekevät töitä niidenkin eteen. Mutta ne eivät ole suinkaan ainoa, eikä välttämättä edes paras tapa vaikuttaa. Yhtä välttämätöntä on toimia ihmisten arjen tasolla löytäen ja tarjoten ratkaisuja siihen, kuinka jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan.

Vihreä kaupunki on mahdollinen

Kolme merkittävintä asiaa, jotka vaikuttavat yksittäisen kuluttajan ympäristökuormaan ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka. Se miten asunto on lämmitetty, millaista energiaa käytetään ja miten tiiviisti asutaan määrittävät sen, paljonko resursseja kuluu asumiseen. Vastaavasti se käyttääkö henkilö päivittäin yksityisautoa ja miten usein hän lentää, on olennaista. Unohtamatta että eri ruokavalinnoilla on myös suuri merkitys; useimmat meistä tietävät, että kasvispohjainen ruokavalio on ekologisempi vaihtoehto kuin paljon paljon eläinkunnan tuotteita sisältävä ruoka. Yksittäisen ihmisen on kuitenkin vaikea ottaa vastuuta kaikista näistä asioista, jos esimerkiksi edullinen hinta ohjaa valitsemaan ympäristön kannalta väärin. Jarno Lappalainen korostaakin, että erityisesti kuntatasolla tehdään jatkuvasti päätöksiä ja valintoja, jotka voivat ohjata kulutusta ympäristön kannalta joko hyvään tai huonoon suuntaan. Nykyisellään on voimassa paljon käytäntöjä, jotka kannustavat ihmisiä esimerkiksi yksityisautoiluun. Vihreän politiikan tavoite on muuttaa näitä tekijöitä, ja tehdä vihreästä kuluttamisesta helppoa.