Vaikeuksia nuorilla poliitikoilla

Ikä on ristiriitainen asia työelämässä, eikä vähiten politiikassa. Menestyäkseen ihmisellä tulisi olla paljon kokemusta erilaisista asioista, työtehtävistä ja haasteista, mutta samalla pitäisi olla raikas eikä ryvettynyt joka puolella. Tämä on hankala yhdistelmä, etenkin jos haluaa muuttaa maailmaa ja olla suuren yleisön silmissä uskottava. Ja tämä on useimpien politiikassa toimivien päämäärä, miksi muuten ylipäätään osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Nuori poliitikko kohtaa usein vähättelyä. On helppo sanoa, että ihminen ei niin sanotusti tiedä mitään elämästä ennen keski-ikää tai jotain muuta rajapyykkiä. Vaikka olisi jostain syystä, vaikkapa opintojen tai harrastusten kautta, kerännyt jo vuosia osaamista jostakin aihealueesta, tämä kokemus voi olla muiden mielestä hyödytöntä, jos ihminen ei ole tietynikäinen. Nuori poliitikko on siksi tietyssä altavastaajan asemassa, jossa joutuu erityisen kovasti todistelemaan osaamistaan ja ymmärrystään maailmasta.

Vaikeuksia nuorilla poliitikoilla

Vihreät arvot kiinnostavat

Vihreät on nykyisin suositumpi puolue kuin koskaan aiemmin. Tämä johtuu varmasti monesta eri asiasta. Toisaalta siitä, että puolue on kehittynyt ja mielikuva kapeakatseisesta yhden asian liikkeestä on hälventynyt. Samalla yleinen mielipide on muuttunut siten, että yhä useampi kansalainen kokee, että erilaiset liberaalit arvot ja ajattelutavat tuntuvat eniten omilta. Nähdään, että maailmaa tulee muuttaa siihen suuntaan, että kaikenlaiset elämäntavat tulee hyväksyä ja jokaiselle pitää olla mahdollisuus toteuttaa itseään. vihreiden puoluekokouksessa on koettu mieleenpainuvia hetkiä, kun on huomattu, miten kansalaiset yhä enemmän haluavat olla mukana ja osallistua liikkeen toimintaan. Kun tarkastellaan politiikkoja ryhmänä, huomataan, että erityisesti moni nuori poliitikko löytyy nykyisin juuri vihreistä. Puolue on onnistunut tunnistamaan nimenomaan nuoremman ikäpolven ajatukset ja ideat siitä, kuinka yhteiskuntaa tulisi kehittää. Nuori poliitikko onkin hyvä mittari tulevaisuuden puolueelle, mitä enemmän puolue pystyy vetoamaan nuoriin vaikuttajiin, sitä todennäköisemmin puolueen ajamat asiat tulevat menestymään tulevaisuudessa.

Vihreiden kannalta on siis hyvä asia, että liike vetää puoleensa paljon nuoria ihmisiä. Tulevaisuus on tällä tapaa paljon valoisampi kuin monella muulla puolueella tai yhteiskunnallisella liikkeellä. Toisaalta nuori poliitikko voi olla myös haastava, etenkin puolueen keulakuvana. Jos stereotypia on se, että vihreät on nuorten ja opiskelijoiden puolue, on nuori henkilö puolueen johtotehtävissä helppo ohittaa, koska hänen ei katsota edustavan suurinta osaa äänestäjistä eli työssäkäyviä aikuisia sekä eläkeläisiä. Samalla on tietysti myönnettävä, että nuoret ihmiset voivat myös saada etuja ikänsä takia. Etenkin media on tyypillisesti kiinnostunut aina uusista asioista ja henkilöistä, ja jostakin syystä nuoret ihmiset usein saavat enemmän palsta- ja kuvatilaa kuin vanhemmat riippumatta heidän taustastaan.

Nuoruus on sekä rasite että mahdollisuus

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nuoruus on poliitikolle sekä jonkinlainen rasite että myös mahdollisuus, jos sitä osaa oikein hyödyntää. Haasteita saattaa syntyä juuri siitä, että nuori poliitikko voi kohdata ennakkoluuloja, ja hänen pätevyyttään ehkä kyseenalaistetaan helposti. Tähän ei pidä kuitenkaan takertua eikä jäädä suremaan mahdollisia omalle kohdalle osuvia kompastuskiviä. Mahdollisuuksia hyödyntää nuorta ikäänsä on paljon. Yksi niistä on ehdottomasti se, että kontaktin saaminen nuoriin äänestäjiin voi olla helpompaa tai ylipäätään mahdollista. Nuoremmat äänestäjät, tai vielä alle 18-vuotiaat, luonnollisesti keskustelevat politiikasta ja laajemmin elämästä ja yhteiskunnasta lähellä omaa ikää olevan henkilön kanssa. On luontevaa, että kauas tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä pohditaan ryhmässä, jota ne todellisuudessa tulevat koskettamaan tulevina vuosikymmeninä. On ensiarvoisen tärkeää, että nuoret ihmiset myös politiikan ulkopuolella osallistuvat keskusteluihin ilmastonmuutoksesta, tulevista työelämän ratkaisuista, perhe- ja koulutuspolitiikasta ja muista meidän kaikkien elämää koskettavista aihealueista.